Posts tagged ‘digital natives’

Σύγχρονοι μαθητές: πώς να τους λέμε τελικά;

Ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης της σύγχρονης νεολαίας με τα τεχνολογικά μέσα και οι προχωρημένες δεξιότητες ή «εγγραματισμοί» που σχετίζονται με την τεχνολογία έχουν οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στην υιοθέτηση μιας σειράς χαρακτηρισμών για αυτή: «Γενιά του δικτύου» (Net Generation), «Millenials», «Ψηφιακοί ιθαγενείς» (Digital Natives), «Homo Zapiens», «Y-ers», «Digizen».

Οι σύγχρονοι μαθητές έχουν στο ενεργητικό τους πολλές ώρες εξάσκησης σε ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games), σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Myspace, Flickr, YouTube), blogs, wikis, εργαλεία κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking), πολυχρηστικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων (MMORPGs) και εικονικούς κόσμους (virtual worlds).

Ασφαλώς ο βαθμός εξοικείωσης και βέλτιστης χρήσης ποικίλλει και παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την ανταλλαγή και δημόσια έκθεση προσωπικών δεδομένων είναι πολύ μεγάλοι.

πηγή: Denise Wood, Experiential learning through ‘real world’ placements undertaken in 3D ‘virtual world’ spaces

02/21/2010 at 7:54 μμ Σχολιάστε

Σύγχρονοι μαθητές: πώς να τους λέμε τελικά;

Ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης της σύγχρονης νεολαίας με τα τεχνολογικά μέσα και οι προχωρημένες δεξιότητες ή «εγγραματισμοί» που σχετίζονται με την τεχνολογία έχουν οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στην υιοθέτηση μιας σειράς χαρακτηρισμών για αυτή: «Γενιά του δικτύου» (Net Generation), «Millenials», «Ψηφιακοί ιθαγενείς» (Digital Natives), «Homo Zapiens», «Y-ers», «Digizen».

Οι σύγχρονοι μαθητές έχουν στο ενεργητικό τους πολλές ώρες εξάσκησης σε ηλεκτρονικά παιχνίδια (video games), σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Myspace, Flickr, YouTube), blogs, wikis, εργαλεία κοινωνικής σελιδοσήμανσης (social bookmarking), πολυχρηστικά διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων (MMORPGs) και εικονικούς κόσμους (virtual worlds).

Ασφαλώς ο βαθμός εξοικείωσης και βέλτιστης χρήσης ποικίλλει και παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την  ανταλλαγή και δημόσια έκθεση προσωπικών δεδομένων είναι πολύ μεγάλοι.

πηγή: Denise Wood, Experiential learning through ‘real world’ placements undertaken in 3D ‘virtual world’ spaces

02/14/2010 at 8:44 μμ Σχολιάστε

Οι τεχνολογικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς

Αν πρόκειται οι σύγχρονοι μαθητές να βοηθηθούν από το σχολείο τους στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα, τότε οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατέχουν οι ίδιοι τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες.

Ένα απλός προβολέας διαφανειών δεν είναι αρκετός για τον παραπάνω σκοπό. Το μάθημα πλέον σήμερα χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών και να καλύπτει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που έχουν. Αυτή η εξατομίκευση όμως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της σημερινής μετωπικής διδασκαλίας που εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη μέθοδο διδασκαλίας, αλλά μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Προς την παραπάνω κατεύθυνση κινείται και η επένδυση στην αγορά διαδραστικών πινάκων (interactive whiteboards), που ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών και δίνουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη συμμετοχή και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης. Το περιεχόμενο αυτών των διαδραστικών πινάκων μπορεί να συνδέεται με προσωπικές συσκευές των μαθητών και έτσι οι μαθητές μπορούν να εμπλέκονται περισσότερο στη μάθησή τους και να είναι πιο δημιουργικοί.

Ωστόσο προκύπτει το εξής ζήτημα: ακόμα και αν τα σχολεία προχωρήσουν στην ακριβή αγορά διαδραστικών πινάκων, πόσο εκπαιδευμένοι ή πρόθυμοι να εκπαιδευτούν είναι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτά; Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν στην πλειοψηφία τους παραδοσιακές μεθόδους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν πείρα στο χειρισμό και στην ένταξη στο σχεδιασμό ενός μαθήματος τέτοιων τεχνολογικών μέσων.

Η γενιά των τεχνολογικά «γηγενών» (digital natives) νέων, που δεν μπορούν να σκεφτούν τη ζωή τους χωρίς το διαδίκτυο, το ipod ή τα video games, προχωρεί ούτως ή άλλως τεχνολογικά και συμβαδίζει με την πρόοδο, ενώ το σχολείο φαίνεται αδύναμο να κατευθύνει αυτή τη γενιά στην εκπαιδευτική αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογικών εξελίξεων και μέσων.

πηγή: , eSN Special Report: 21st-Century Teacher Education, eSchoolNews, Mon, Jun 01, 2009

07/28/2009 at 2:39 μμ Σχολιάστε

Net-Generation: η γενιά του δικτύου

Ως γενιά του δικτύου (Net-Generation, N-Gen) ορίζεται η σύγχρονη γενιά των μαθητευόμενων που έχουν ανατραφεί σε έναν κόσμο με ψηφιακές εφαρμογές, τον οποίο και γνωρίζουν κυρίως μέσα από ψηφιακές πηγές. Ο Marc Prensky αποκαλεί τους εκπροσώπους αυτής της γενιάς ψηφιακά γηγενείς (digital natives). Πρόσφατες μελέτες στην έρευνα του εγκεφάλου δείχνουν ότι ο εγκέφαλος μπορεί να αλλάζει από την επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη έκθεση στο ίδιο ερέθισμα (Nandini, M. 2005. Neuroplasticity in children. Indian Journal of Pediatrics 72 (10): 855-857), και ότι η γενιά του δικτύου πιθανόν είναι «καλωδιωμένη» διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές, δηλαδή ο εγκέφαλός τους περιέχει διαφορετικό τρόπο σύνδεσης και επεξεργασίας των πληροφοριών.

net_generation.jpg

Οι συνήθειες και οι ειδικές δεξιότητες που έχει αναπτύξει η γενιά του δικτύου έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός διαφορετικού τύπου μαθητευόμενου, που αναζητάει πληροφορίες και παράγει γνώση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και δημιουργεί κείμενα πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουν συνηθίσει να διορθώνουν οι εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατανοήσουν την αξία τους. Το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μάθηση γραμμικά, με τη μορφή τυπωμένων κειμένων και αναλαμβάνοντας ένα καθήκον τη φορά, διαφέρει ριζικά από εκείνο των σύγχρονων μαθητών, οι οποίοι έχουν μάθει να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο μέσω πολυμέσων, ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων και ταυτόχρονα πολλαπλών δραστηριοτήτων (multitasking).

Τα κείμενα της γενιάς του δικτύου συντίθενται και δέχονται ατομική ή και ομαδική επεξεργασία και περιέχουν εκτός από λέξεις γραφικά, ήχο και βίντεο. Δημοφιλείς ιστοσελίδες (MySpace, LiveJournal) εξελίχθηκαν σε τεράστια κοινωνικά δίκτυα που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύσουν οτιδήποτε, από λέξεις μέχρι πολυμέσα και να επικοινωνούν με άλλα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας. Τα κείμενα μπορούν να είναι οπτικά (ανταλλαγή φωτογραφιών και βίντεο – Flickr, Facebook, YouTube) ή και να έχουν τη μορφή ολόκληρων ψηφιακών κόσμων, όπως το Second Life, όπου το κείμενο είναι εικονική πραγματικότητα, μια γραφική αναπαράσταση ενός χώρου στον οποίο μπορεί ο αναγνώστης να πλοηγείται με τη μορφή ενός avatar. Ορισμένες φορές τα κείμενα της ψηφιακής γενιάς μοιάζουν με τα παραδοσιακά, όπως στα blogs (Blogger, WordPress), αλλά ακόμα και τo blogging επιτρέπει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση.

Πρόκειται για μια νέου είδους κουλτούρα, την κυβερνο-κουλτούρα (cyberculture), που η παραδοσιακή παιδαγωγική αδυνατεί να αξιολογήσει θετικά τα κείμενα της, αφού δομούνται με παράξενους τρόπους, δίνοντας την εντύπωση ότι στερούνται βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού. Μήπως όμως οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν το γενικότερο πλαίσιο αναφοράς στο οποίο έχουν αναπτυχθεί οι δεξιότητες αυτής της γενιάς; Μια λύση είναι η υιοθέτηση των αρχών του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στη σχολική τάξη, που προϋποθέτει την ανακάλυψη νοήματος, ιδεών και γνώσης μέσα από το διάλογο και τον διαμοιρασμό κοινωνικών εμπειριών, κάτι που διευκολύνεται μέσα από τη συνεργασία δικτύων υπολογιστών.

Ωστόσο, υπάρχει πάντα και ο αντίλογος…. πατήστε εδώ, αν σας ενδιαφέρει και η άλλη άποψη!

πηγή: Mabrito, M., and R. Medley. 2008. Why Professor Johnny can’t read: Understanding the Net Generation’s texts. Innovate 4 (6). http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=510

10/17/2008 at 6:11 μμ Σχολιάστε


Ιουλίου 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tag Cloud

avatar blog blog promotion business communities of practice computer games del.icio.us digg digital natives e-Learning Eduserv Facebook learning LMS machinima MySpace Net Generation reflection role playing Second Life social bookmarking social media StumbleUpon tags teacher professional development tips Twitter video games virtual world virtual worlds Whyville wikis Α' Γυμνασίου Α' λυκείου Αντιγόνη Β' Λυκείου Γ' Λυκείου Θεωρίες Μάθησης Θουκυδίδης Ιστορία Ιστορία Α Λυκείου Ξενοφών Οδύσσεια α επεισόδιο αρχαία αρχαία ελληνικά γ επεισόδιο διαδίκτυο διαδικτυακό κουίζ διαδραστικός χάρτης διδασκαλία δραστηριότητες εικονικοί κόσμοι εικονικός κόσμος εκπαίδευση εκπαιδευτικές χρήσεις εκπαιδευτική χρήση επαγγελματική ανάπτυξη επιμόρφωση εκπαιδευτικών επιχειρηματικότητα ηλεκτρονικά παιχνίδια κοινότητες πρακτικής κουίζ παιχνίδι ρόλων πλεονεκτήματα προγράμματα προσομοίωση προώθηση blog πρόλογος συμβουλές συστήματα διαχείρισης μάθησης σχολείο τεστ φύλλα εργασίας φύλλο εργασίας

Feeds

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Μαζί με 2 ακόμα followers

Blog Stats

  • 56.568 hits